Vektorgrafikk er motstykket til punktgrafikk hvor det visuelle uttrykket skapes ved hjelp av vektorer til geometriske figurer og fargeoverganger. Mens punktgrafikk i sin enkleste form er et rutenett med en bestemt fargekode i hver rute, er vektorgrafikkens tegn og figurer definert slik at skalering kan foretas ubegrenset uten tap av kvalitet, samtidig som informasjonsmengden på datafilen, som styrer hvordan bildet skal vises på skjermen, er relativt liten. Vektorgrafikk benyttes ofte til strektegninger, illustrasjoner og symboler som skal tolkes entydig, spesielt hvor budskapet skal presenteres på flere medier. Derimot vil, for eksempel, et fotografisk bilde med alle sine nyanser ikke la seg representeres ved vektorisering. For å skape vektorgrafikk kreves det spesielt tilpasset programvare, for eksempel Adobe Illustrator, CorelDraw eller Inkscape. Mange ordinære bildebehandlingsprogrammer har også mulighet for å lage vektorgrafikk, ofte henvist til som Bézier-kurver eller bare kurver.

Vanlige formater som lagrer vektorgrafikk er:

  • *.PDF – Portable document format. Et mye brukt filformat som også kan inneholde punkt- vektorgrafikk samtidig. Mye brukt for å lagre arbeider som skal trykkes.
  • *.EPS – Encapsulated post script. Kan sammenliknes med .pdf, men gir generelt større filer.
  • *.WMF – Windows meta file. Vektorformat av Microsoft – brukes mye i clip-art.
  • *.AI – Adobe Illustrator file. Dokumentfiler for Adobe Illustrator.
  • *.SVG – Scalable Vector Graphics. Åpen standard for vektorgrafikk. Brukes av blant annet Inkscape.
  • *.VML – Vector Markup Language. Utviklet av Microsoft og Macromedia. Kan blant annet vises i Internet Explorer 5 eller nyere.

PostScript er en standard som bruker vektorgrafikk til å lagre eller overføre data. Mange papirskrivere har denne egenskapen og gir generelt et bedre utskriftsresultat. Et annet eksempel på vektorgrafikk er skrifttyper eller fonter, og er et godt eksempel på fleksibiliteten til vektorgrafikk når man ser på detaljene på vanlige tekstutskrifter. Skrifttypene lagres ofte som TrueType (*.TTF) eller PostScript (*.PFM).

Grafikkhuset har vokst hvert år siden oppstarten i 2003. Driften av Grafikkhuset ble i 2018 fusjonert  med Nansen Holding AS. Den solide driften vil fortsette som tidligere og merkevarenavnet Grafikkhuset er uendret. Alle tjenester finner du nå i våre nye lokaler på Træleborgodden 6 (Nokasbygget) i Tønsberg.