LOGODESIGN

Noe av det morsomste vi gjør!

Logodesign er overalt og logoer er en kontinuerlig påminnelse om et firma eller et produkt. Logo er viktig for våre kunder for at din merkevare gjenkjennes. For oss som designere er det en grafisk synliggjøring dine visjoner. Det vrimler av nye aktører på markedet. Det blir stadig vanskeligere å skille seg ut fra mengden. En god og unik logo hjelper deg til å bli husket og foretrukket når kunden står midt i en beslutningsfase. Logoen er et aspekt ved et selskaps merke og økonomiske identitet. Formen, fargene og fontene skal være en tydelig og bevvist videreførng av firmaets visuelle profil.

Paul Rand, en av verdens største aktører innen logo-design, sa følgende:

”Logoen er et flagg, en signatur, et våpenskjold, et gateskilt. Logoen skaper ikke salg direkte, den gir identitet. En logo er sjeldent en beskrivelse av forretningen. En logo henter mening fra kvaliteten på det den symboliserer, ikke motsatt. En logo er mindre viktig enn produktet den representerer; samtidig er det den representerer viktigere enn det ser ut til. Temaet for en logo kan være hva som helst.”

PROSESSEN MED LOGO-DESIGN

Prosessen normalt slik ut:

  • Samtaler med deg som kunde for å bli bedre kjent og forstå hva du ønsker.
  • Undersøkelser av den aktuelle industrien, dens historie og selskapets konkurrenter. Se nærmere på vellykkede logodesign, samt nåværende trender og stiler. Vi følger ikke med for å etterligne, men for å være bevisste og se hva som er best for deg.
  • Skisser og konsepter utvikles på bakgrunn av undersøkelsene som har blitt utført.
  • Refleksjon og modning av idéer. Vi tar oss tid, bevilger oss en liten pause fra prosjektet og returnerer med et nytt blikk på situasjonen.
  • Vurderer forslagene sammen med deg som kunde, og blir enige om retningen videre. 
  • Presentasjon av de aller beste logo-alternativene. Vi viser også logoene i sammenheng med det øvrige visuelle uttrykket til nettsiden.
  • Levering av filene med den endelige logoen i alle kjente format.

Vi hjelper deg med formgivningen av et egenartet logodesign uten at det blir unødvendig komplisert. Resultatet er enkelt, minneverdig, varig, anvendelig og tilpasset din bedrift.

 Fastpris Design av logo Kr. 3.490,-

 Ta kontakt for å bestille dette produktet.

Visste du at...

DETTE ER EN LOGO

En logo kan være i en eller flere farger, streker eller flater. En logo kan være basert på bokstaver, tall og lignende tegn, eller være en stilisering av en figur fra virkelighetens eller fantasiens verden, men visstnok aldri en ren avbildning av noe. En logo kan også være en helt abstrakt figur.

Noen av våre

Kunder


Grafikkhuset har vokst hvert år siden oppstarten i 2003. Driften av Grafikkhuset ble i 2018 fusjonert  med Nansen Holding AS. Den solide driften vil fortsette som tidligere og merkevarenavnet Grafikkhuset er uendret. Alle tjenester finner du nå i våre nye lokaler på Træleborgodden 6 (Nokasbygget) i Tønsberg.