Hva er HTML5?

HTML5 (HyperText Markup Language 5) er femte revisjon av HTML-standarden, den sentrale standarden som brukes for å strukturere og presentere innhold på WWW (World Wide Web). HTML-standarden ble unnfanget i 1990 og forrige revisjon (HTML4) kom i 1997. En direkte konsekvens blir da at man ikke kan forvente at alle funksjonene som er beskrevet fungerer overalt. Det betyr også at språket kan få endret syntaks i den endelige versjonen av HTML5. Mange webutviklere og produsenter av nettlesere har imidlertid allerede implementert deler fra HTML5. Dersom man vil bruke HTML5 må man sørge for å sjekke at nettsidene oppfører seg som ønsket i de mest vanlige nettleserne med jevne mellomrom. Tenk spesielt på hvilke nettlesere de besøkende på ditt nettsted har.

Hva er nytt i HTML5?

HTML5 innfører en rekke nye elementer og API-er som vil gjøre det lettere for utviklere å publisere på nett. Nettet blir mer interaktivt og mindre avhengig av proprietær teknologi (som f.eks. Flash). Vi ser også at dagens utvikling går fra mobile Apps til HTML5.

Nyvinninger i HTML5 er:

  • Innebygget støtte for lyd og video En av de største nettstedene i verden er YouTube. Dette til tross for at HTML i dag ikke har gode løsninger for video. HTML5 innfører to nye elementer VIDEO og AUDIO som er relevante for media.
  • Dokumentstruktur HTML5 har en rekke nye elementer for å strukturere websiden semantisk. Dette er blant annet ARTICLE, SECTION, HEADER, NAV, FOOTER og ASIDE for å nevne noen. Disse erstatter den utbredte bruken av DIV elementet som vi finner på dagens websider.
  • Bedre webskjema Attributten TYPE til elementet INPUT støtter nå langt flere verdier enn tidligere. Om du setter den til DATE skal du få opp en datovelger, DATELIST gir deg en interaktiv meny og EMAIL krever en gyldig epostadresse.
  • Lokal lagring og websockets HTML5 spesifiserer en standard for lokal lagring av data hos brukeren. Tidligere har det kun vært mulig å lagre små informasjonskapsler kalt cookies. Nå er det mulig å lagre noe større datamengder. Det er dermed for eksempel mulig å jobbe med innhold lokalt og så få det synkronisert mot databasen senere. WebSockets definerer en ny protokoll for asynkron overføring av informasjon fra nettleseren. XMLHttpRequest støtter kun henting av informasjon fra samme domene som forespørselen ble sendt fra, mens WebSockets fungerer på tvers av domener.
  • Canvas Muligheten for å definere et tegneområde med det nye CANVAS-elementet er en av de delene av HTML5-standarden som er best implementert foreløpig. Det er også den delen av standarden hvor vi kan regne med at det vil skje minst endringer før den endelige standarden foreligger..

Grafikkhuset har vokst hvert år siden oppstarten i 2003. Driften av Grafikkhuset ble i 2018 fusjonert  med Nansen Holding AS. Den solide driften vil fortsette som tidligere og merkevarenavnet Grafikkhuset er uendret. Alle tjenester finner du nå i våre nye lokaler på Træleborgodden 6 (Nokasbygget) i Tønsberg.