CSS er et språk som brukes til å definere utseende i nettsider. HTML definere strukturen, mens CSS definerer utseendet. CSS defineres for hvert HTML-element, og uten HTML-koder gir ikke CSS noen mening. Her får du innførng i CSS, og vi gir deg tips om nyttige verktøy og nettsider. Cascading Style Sheets CSS (stilark på norsk) er en forkortelse for Cascading Style Sheets, og det er et sett av regler som definerer stil for hvert HTML-element. CSS er ikke en del av HTML, og har derfor ingen betydning isolert sett. En CSS-kode må vise til et HTML-element for å gi mening. Ordet «Cascading» refererer til ulike måter CSS kan brukes til å endre nettside, det vil si man kan bruke intern CSS-kode eller en ekstern CSS-fil.CSS 3.0 er delt opp i flere moduler – de første modulene ble klare som anbefalinger i 2011. Offisielt kalles ikke standarden lenger «CSS 3.0», men har ulike navn etter hvilken modul det dreier seg om.

Grafikkhuset har vokst hvert år siden oppstarten i 2003. Driften av Grafikkhuset ble i 2018 fusjonert  med Nansen Holding AS. Den solide driften vil fortsette som tidligere og merkevarenavnet Grafikkhuset er uendret. Alle tjenester finner du nå i våre nye lokaler på Træleborgodden 6 (Nokasbygget) i Tønsberg.